• Bagger
  • Tiefbagger
  • Bagger vor Sonne
  • Bagger in Stadt
  • Bagger Blau

Specielle fundamenteringsarbejder siden 30 år

Planlægning | Consulting | udførelse

Dine speciel entreprenørvirksomhed til produktion af

Injicerede pæle / mikropæle

d <300 mm (TRÅD eller TITAN) i henhold til EN 14199

Injicerede ankre (lavtryk)

for midlertidige eller permanente formål i henhold til EN 1537

Som en del af dette, vi udfører, bl.a. også fra:

Små bore-pælvægge

i trange rum

Injektionsbrønde (lavtryk)

Forberedende boringer